aug 16, 2020

Genève termisk in situ-sanering

Nocon Sanering samarbetar med SOLEO på Carouge i Genève-området i Schweiz för att städa upp klorerade förorening av grundvatten. Termisk in situ-sanering (ERH, elektriska motståndet, resistansen, värme) används för att värma upp ytan och avdunsta förorening (PCE). Borrning kommer att starta under sista kvartalet år 2020 och värme/rengöring kommer att vara klar under 3: e kvartalet år 2020. Om du är intresserad av att följa upp projektets resultat vänligen kontakta oss för ytterligare information. Den Nocon/SOLEO team har redan utförts ett annat framgångsrikt projekt i mellersta delen av Frankrike.

Läs vidare

Dessa artiklar kan vara intressanta för dig

Vill du veta mer om
ämnet för denna artikel?