Nocon Remediation BV
 

Sonische grondboringen

Met onze nieuwe SRS-PL kunnen we sonische grondboringen verrichten voor het verzamelen van grondmonsters, voor het plaatsen van peilbuizen en voor het uitvoeren van injectiewerkzaamheden voor bodemsanering.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt een monstername systeem geselecteerd, altijd met de hoogst mogelijke kwaliteit als doel.